Financiële Planning

‘Ik ben pas tevreden als de cliënt blij is met mijn advies’

Een goede financiële planning maakt geldzaken overzichtelijk. Hoe staat u er nu voor, financieel gezien? En hoe in de toekomst? Met dit inzicht neemt u onderbouwd beslissingen voor de toekomst.

Ik zeg wel eens: “ik maak een planning voor een lang, een kort en een rot leven.”

Lang leven
Gezond oud worden, dat willen we allemaal. Financieel gezond oud worden is een uitdaging. Door inzicht te krijgen en eventueel tijdig maatregelen te nemen, is dit vaak prima mogelijk.

Kort leven
Soms komt er – verwacht of onverwacht – een einde aan het leven. Onze dierbaren willen we financieel verzorgd achter laten. Iets wat vaak met eenvoudige oplossingen te bewerkstelligen is.

Rot leven
Langdurige arbeidsongeschiktheid overkomt 5 op de 10 werkende Nederlanders. Om de rottige situatie waarin u zich dan bevindt aangenamer te maken, is het fijn als er financieel géén problemen zijn. Ik help u hier graag bij.

Ook andere onderwerpen komen in een financiële planning regelmatig aan de orde:

  • Huwelijk en samenwonen
  • Testament
  • Erven en schenken
  • Sparen en beleggen
  • Woekerpolissen
  • Wonen en hypotheken
  • Echtscheiding
  • Ontslag

Eigenlijk is géén enkele vraag mij vreemd genoeg. Alles kan ter sprake komen in een financiële planning. Tientallen tevreden cliënten gingen u voor, en zijn enthousiast over de eventuele besparingen én over het inzicht en overzicht dat zij kregen. Het bracht ze méér dan ze in aanvang hadden verwacht.

Film financiële planning