Home

‘Financieel inzicht geeft een rustig gevoel’

Hoe u er ook voor staat, uw financiële situatie kan vaak beter en slimmer. Maar meestal ontbreekt het u aan kennis of aan tijd. En dan kan ik u helpen. Met mijn persoonlijke aanpak kom ik snel tot de kern van uw financiële situatie en geef concrete adviezen.

Mijn advies en antwoord op uw vragen is altijd onafhankelijk. Ik heb namelijk geen enkele binding met aanbieders van financiële producten. Kortom: ik verkoop géén hypotheken en verzekeringen, maar geef adviezen die in uw situatie het beste bij u passen.

Met mijn deskundigheid en enthousiasme komt uw toekomst dichterbij met financiële planning!

‘Wie regelt de zaken na overlijden ?‘

Het afwikkelen van een nalatenschap is soms erg moeilijk en/of tijdrovend. Met mijn kennis
en ervaring kan ik u helpen als executeur, coach voor de executeur of
boedelgevolmachtigde. Duidelijkheid en rust in het erfrecht!