Erfenis

‘Het vertrouwen krijgen van erfgenamen is een groot compliment voor mij!’

In een testament wordt opgenomen wie de erfenis/nalatenschap afwikkelt; dit is de
executeur. Als er geen executeur is aangewezen of er geen testament is, wikkelen de
erfgenamen samen de nalatenschap af.

Graag ontlast ik u op de volgende wijzen:

  • Als coach voor de executeur;
  • In overleg optreden als executeur in een testament;
  • Als boedelgevolmachtigde namens de erfgenamen de gehele nalatenschap
    afwikkelen;
  • Aangifte erfbelasting en finale aangifte inkomstenbelasting.

Kortom: met mijn juridische, fiscale en financiële kennis wordt de nalatenschap op
deskundige wijze afgewikkeld. Uiteraard informeer ik de erfgenamen regelmatig over de
afwikkeling. Ook hier geldt: overzicht geeft inzicht.